Å vilken härlig fred av Hans Alfredson och Tage Danielsson


AB Svenska Ords beredskapsrevy -
kärleksfullt renoverad av MAIA-ensemblen.

Andra världskriget innebar för Sveriges del en viss brist på bananer och kaffe. Om hur vi hade det då handlar HasseåTages beredskaps-revy, med som sig bör mycket musik och sång:
Min Soldat, Obligationsmarschen, Det ska
vara en fänrik i år, En karl med ett gevär
m.m.

En civilförsvarare, en nalensnajdare, några Wallyflickor samt generalskan Cederschiöld
m. fl. ingår i det tidstypiska persongalleriet i denna revy. Vi ska naturligtvis också undersöka om vår beredskap var så god som Per-Albin Hansson påstod.

Men revyn handlar också om hur vi har
det nu.
Denna modernare del är en ohöljd hetspropaganda - i HasseåTages anda - på temat: DET ÄR DUMT ATT SLÅSS!
”Moderna tider kräver en helt annan hjältesort!”

Medverkande är MAIA-ensemblen som
består av; Eva Hermansson, Åsa Johansson, Anna Söderling och Sven Andrén.


GÄSTSPEL lör 20/9 kl 15 & kl 18 Lilla Scenen
OBS! Endast två föreställningar!
Speltid ca 1 tim 20 min inkl paus


Spelplan     Biljetter