Möss och människor                        av John Steinbeck


Möss och människor av John Steinbeck
En berättelse om hur alla människor behöver någon att dela sina drömmar med.

George och Lennie söker arbete på olika gårdar. Lennie är snäll, men inte speciellt smart. George tar hand om Lennie och får ständigt, med stor fantasi berätta om deras gemensamma dröm...

Regi: Jonas Eriksson   
I rollerna: Josef Harringer, Jimmy Tingstedt, Jan Böe, Hanna Ullerstam, Björn Skoruppa, Reza Shojayan och Jonas Eriksson.

Unga FolkTeatern är en mötesplats för amatörer och professionella teaterutövare.
Här ges möjlighet att utveckla individuella och kollektiva arbetsprocesser inom teaterverksam- heten. Initiativtagare och konstnärlig ledare är Kim Lantz. 
Sedan sju år tillbaka har vi satt upp pjäser och ordnat seminarier och workshops. 
Unga FolkTeatern har tidigare satt upp; Stilla natt i Komarken, Timmarna med Rita, Den stora festen, Kvinnornas Decamerone, En handels- resandes död, Hundarna, Älskap, Det kommer att hända något och Bad Girls.

Foto: Niklas Eriksson

Spelades 14/11 2003 - 17/1 2004 
på Caféscenen
med Unga FolkTeatern      
Speltid ca 1,45 tim